Marknadsföreningen i Uppsala (MiU) 
är en ideell förening som bildades 1988 och den självklara mötesplatsen för alla som på något sätt arbetar med marknadsföring, försäljning, kommunikation och PR. Vårt mål är att inspirera, utbilda och bidra till utveckling inom marknadsföringsområdet.

Som medlem får du kompetensutveckling, personlig utveckling och en plattform för att knyta kontakter – till nytta för både dig och ditt företag. Vi erbjuder ett smörgåsbord av föreläsningar om till exempel varumärke, trender, PR, media, marknadsföring, försäljning och ledarskap. Du kan dessutom skapa viktiga kontakter i ett professionellt och betydelsefullt nätverk och få utbyte av kollegor i branschen.

Vi har frukostföreläsningar på Uppsala Konsert & Kongress och lunchföreläsningar på Clarion Hotel Gillet. Därutöver arrangerar vi workshops och after work samt Guld-M:et - en årlig prisgala där vi premierar årets bästa marknadsföringsinsatser.

MiU är en av 27 marknadsföreningar runt om i landet som ingår i Sveriges Marknadsförbund. Vi är drygt 200 medlemmar och föreningen växer hela tiden.

Välkommen att bli en del av Marknadsföreningen i Uppsala! Ansök om medlemskap här!


STYRELSEN

Ordförande
Urban Gavelin, Powersales Communication

Kassör

Caroline Sollenberg, Pophunters

Ledamöter
Elin Lörelius, Uppsala Universitet
Ebba Burman, Uppsala Kommun
Olle Lindkvist, Regal Components
Thérése Larsson (suppleant)


PROGRAMKOMMITTÉN

Ordförande
Elin Lörelius, Uppsala Universitet

Medlemmar
Emil Olsenmyr, UNT
Fredrik Kjellén, Näringslivsutveckling
Lenita Jansson Herlitz, Svensk e-identitet
Sofia Tongring, Uppsala kommun
Liv Karlsson Enbom, Södra Tornet
Shamim Bäcklund, Matador Kommunikation

Revisorer:
Niklas Franzén, Samhall
Christer Edström, Almi

Suppleanter till revisorer:
Pernilla Boström, KTH
Siv Ohlsson, Uppsala Universitet

Valberedning
Petter Schanche
Rickard Weidestam
Shamim Bäcklund, Matador Kommunikation